BANNER HTML1

Muối có thể là chìa khóa cho sự sống trên Trái đất và hơn thế nữa

Muối có thể là chìa khóa cho sự sống trên Trái đất và hơn thế nữa
Thành phần của khí quyển, đặc biệt là sự phong phú của khí nhà kính, ảnh hưởng đến khí hậu Trái đất. Nhóm nghiên cứu do Stephanie Olson thuộc Đại học Purdue (Mỹ) đứng đầu đã phát hiện ra rằng sự hiện diện của muối trong nước biển cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sống của Trái đất và các hành tinh khác.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình khí hậu để điều tra khí hậu của các thế giới có lượng muối hòa tan trong nước biển khác nhau để dự đoán rằng các đại dương mặn hơn có xu hướng dẫn đến khí hậu ấm hơn, do đó có thể hỗ trợ khả năng tồn tại sự sống của hành tinh.

Nghiên cứu này tập trung đặc biệt vào lượng muối hòa tan trong nước biển ảnh hưởng đến khí hậu hành tinh như thế nào. Phát hiện của nhóm nghiên cứu là các đại dương mặn hơn có xu hướng dẫn đến khí hậu ấm hơn. Loại muối này có thể là thành phần quan trọng cho sự sống sơ khai của Trái đất trong quá khứ xa xôi, khi mặt trời ít sáng hơn. Phát hiện này cũng có thể áp dụng cho khả năng sinh sống của các hành tinh khác, có khả năng cho phép sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta tồn tại xa ngôi sao chủ hơn so với suy nghĩ trước đây.

Admin
Admin

Any advertising cooperation or copyright claims. Please contact via email address tiennetwork@gmail.com. Thanks! youtube email paypal telegram

Mới hơn Cũ hơn

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5